Hjemmesiden er skabt på baggrund af et feltarbejde foretaget i Terezín i foråret 2018. Se videoen  for at få en introduktion på et minut om hjemmesiden. Hør mere om projektet i videoen ved siden af. Herunder finder du genveje til andre videoer.

I videoen ovenover kan du høre projektleder Therkel Stræde præsentere projektet og vores arbejdstilgang. 

Du kan også klikke på 'Læs mere' under 'Metodisk tilgang' for en mere dybdegående gennemgang af projektet -  eller snyde genvej og se videoerne for fælleskortene og de individuelle kort

Metodisk tilgang
At læse erindringer - metodisk inspiration

Tilgange & Databehandling

Persondata behandling

Projektets Samarbejdspartnere

Foruden projektets tætte samarbejde med Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, NNHS, har vi en række andre samarbejdspartnere og bidragsydere. Har du eller din virksomhed, organisation etc. lyst til at være en del af projektet, så tag kontakt til os og få en god snak. Vi søger konstant samarbejdspartnere til udbredelse af projektet.  

AMB LOGO DK[894].JPG

Projektet 'De Danske Jøder i Theresienstadt', som hører under foreningen Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, som er en forening under Syddansk Universitet, har modtaget støtte fra Tjekkiets Ambassade i København

logo_en.png

Under udarbejdelsen af feltarbejdet i Terezín stillede Památnik Terezín lokaler og internet til rådighed. Ligeledes stillede de museer og deres egne historikere til rådighed for vores feltarbejde. 

Netværk for Nazisme- & Holocauststudier

Projektet 'De Danske Jøder i Theresienstadt' indgik tidligere på året, 2018, et samarbejde. Samarbejdet dækker over projektets hjemmeside og fremtidige aktiviteter. 

En særlig tak til

Per Grau Møller, Lektor, lic.phil. ved Syddansk Universitet. 

Ib Katznelson, cand.polit., fange i Theresienstadt 1944-45. 

Jan Roubinek, leder af Terezín Memorial/Památnik Terezín. 

Tomáš Fedorovič, Chef-historiker ved Terezín Memorial/Památník Terezín.


Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane PhD i Historie v. Technical University Berlin